สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕ : สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ยินดีให้บริการค่ะ โทรศัพท์ติดต่อ 037-454-027

 
 
 
ตัดต่อสร้าง Bloggif

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

Syndicate content

ข่าวกิจกรรม

Syndicate content

ตำแหน่งงานว่างภายในจังหวัด

 

ดาวน์โหลด

 

 

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ** ไตรมาส 4 ปี 2561