ข้อมูล/สถานการณ์แรงงานจังหวัด

 

ขอเขิญชวนตอบแบบสอบถามความคิดเห็นออนไลน์
ที่มีต่อบทวิเคราะห์สถานการณ์แรงงานและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน

 

>>>>>><<<<<<

 

ไฟล์แนบขนาด
บทวิเคราะห์สถานการณ์แรงงานและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน ไตรมาส 1 ปี 25603.45 MB
บทวิเคราะห์สถานการณ์แรงงานและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน ไตรมาส 4 ปี 25597.82 MB
บทวิเคราะห์สถานการณ์แรงงานและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน รายปี 25594.49 MB
บทวิเคราะห์สถานการณ์แรงงานและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน ไตรมาส 3 ปี 25598.11 MB
บทวิเคราะห์สถานการณ์แรงงานและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน ไตรมาส 2 ปี 25593.73 MB
บทวิเคราะห์สถานการณ์แรงงานและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน ไตรมาส 1 ปี 25594.84 MB
สถานการณ์แรงงาน รายปี 25583.5 MB
สถานการณ์แรงานไตรมาส4/582.82 MB
สถานการณ์แรงานไตรมาส3/583.21 MB
สถานการณ์แรงานไตรมาส2/583.02 MB
สถานการณ์แรงานไตรมาส1/581.85 MB
สถานการณ์แรงาน รายปี 25571.72 MB
สถานการณ์แรงานไตรมาส4/571.34 MB
สถานการณ์แรงานไตรมาส3/571.54 MB
สถานการณ์แรงานไตรมาส2/571.2 MB
สถานการณ์แรงานไตรมาส1/571.5 MB
บทวิเคราะห์สถานการณ์แรงงานและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน ไตรมาส 2 ปี 25601.38 MB
บทวิเคราะห์สถานการณ์แรงงานและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน ไตรมาส 1 ปี 25611.6 MB
บทวิเคราะห์สถานการณ์แรงงานและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน ไตรมาส 2 ปี 25612.13 MB
บทวิเคราะห์สถานการณ์แรงงานและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน ปี 25601.37 MB
บทวิเคราะห์สถานการณ์แรงงานและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน ไตรมาส 3 ปี 25601.01 MB
บทวิเคราะห์สถานการณ์แรงงานและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน ไตรมาส 4 ปี 25601.66 MB
บทวิเคราะห์สถานการณ์แรงงานและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน ปี 25613.87 MB
บทวิเคราะห์สถานการณ์แรงงานและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน ไตรมาส 4 ปี 25613.83 MB