ติดต่อเรา

 

 


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี

 

ศาลากลางจังหวัด ชั้น2  

หมู่11  ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25230

 

โทรศัพท์ 0-3745-4027-8 สื่อสาร มท. 31751

IP PHONE 69250 โทรสาร 0-3745-4027-8

E-mail phrachinburi@mol.go.th