ข้อมูล/สถานการณ์แรงงานจังหวัด

 

ขอเขิญชวนตอบแบบสอบถามความคิดเห็นออนไลน์
ที่มีต่อบทวิเคราะห์สถานการณ์แรงงานและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน

 

Unpublished
ไม่มีข้อมูล

ขอแสดงความยินดีกับนางดลนภา พันธ์ธรรม อาสาสมัครแรงงานดีเด่นจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 ขอแสดงความยินดีกับนางดลนภา พันธ์ธรรม อาสาสมัครแรงงานดีเด่นจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


ภาพข่าว: 

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ จังหวัดปราจีนบุรี

 วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562  เวลา 13.30 น.

ภาพข่าว: 

ผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรการพัฒนาหัวหน้างานยุคใหม่ วันที่ 16 -​17 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแคนทารี อ.กบินทร์บุรี

 ผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรการพัฒนาหัวหน้างานยุคใหม่ วันที่ 16 -​17 สิงหาคม 2562

ภาพข่าว: 
Syndicate content