โครงสร้างบุคคลากร

 

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

 

 

 

  

  นายจรินทร์ จักกะพาก
ปลัดกระทรวงแรงงาน
 

 

    

     นางสาวอรวรรณ  ผลิตาพร

         แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี