ประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 3

       จังหวัดปราจีนบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในวันพุธที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี