ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดปราจีนบุรีร่วมจัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2559

       ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดปราจีนบุรีร่วมจัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี  ประจำเดือนสิงหาคม 2559 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ อาคารศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหสวัดปราจีนบุรี ที่ว่าการอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมสมัครงานเป็นจำนวนมาก