ประชุมอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลจังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน 2559

    สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรีจัดประชุมอาสามัครแรงงานระดับตำบลจังหวัดปราจีนบุรี ประเดือนสิงหาคม - กันยายน 2559 โดยมีนายกิติศักดิ์  ศิริมังคละ แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม โดยมีอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล จำนวน 65 คน เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 15 กันยายน 2559  ณ ร้านมธุรสริมสวน อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี