วันที่ 13 มีนาคม 2561 นางสาวจิตรารัชต์ ปาปะไพ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ผู้แทนแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมทีมประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ปี 2561

 วันที่ 13 มีนาคม 2561 นางสาวจิตรารัชต์ ปาปะไพ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ผู้แทนแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมทีมประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก