17 พ.ค.2562 แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี (นางสาวอรวรรณ ผลิตาพร) ตรวจติดตามการฝึกอาชีพช่างชุมชน หลักสูตรการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ขนาดเล็ก(เครื่องสูบน้ำ)​มีผู้เข้าร่วมฝึก 16 คน ระยะเวลา 5 วัน ตำบลบางขาม อำเภอบ้านสร้าง #โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ รอบ 2