ผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรการพัฒนาหัวหน้างานยุคใหม่ วันที่ 16 -​17 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแคนทารี อ.กบินทร์บุรี

 ผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรการพัฒนาหัวหน้างานยุคใหม่ วันที่ 16 -​17 สิงหาคม 2562


 คนทารี อ.กบินทร์บุรี