วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี นำโดยแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี (นางสาวอรวรรณ ผลิตาพร)​ จัดศึกษาดูงานร่วมกิจกรรมการประชุม ประจำปี "ฐานรากเทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนาไทยก้าวหน้า"

 

วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี นำโดยแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี (นางสาวอรวรรณ ผลิตาพร)​ จัดศึกษาดูงานร่วมกิจกรรมการประชุม ประจำปี "ฐานรากเทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนาไทยก้าวหน้า" หัวข้อ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สำหรับการขับเคลื่อน Thailand 4.0"  ณ โรงแรมเซนทารา ลาดพร้าว กทม. เวลา13.00 -​ 16.00 น. ศึกษาดูงานร่วมกิจกรรม เพลินธรรมนำชม ที่ หอจดหมายเหตุท่านพุทธทาสอินทปัญโญ ถ.วิภาวดีรังสิต กทม. #หลักสูตร Smart Labour 2562 ตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2