ขอแสดงความยินดีกับนางดลนภา พันธ์ธรรม อาสาสมัครแรงงานดีเด่นจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 ขอแสดงความยินดีกับนางดลนภา พันธ์ธรรม อาสาสมัครแรงงานดีเด่นจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562