ข่าวเด่น

Unpublished
ไม่มีข้อมูล

ขอแสดงความยินดีกับนางดลนภา พันธ์ธรรม อาสาสมัครแรงงานดีเด่นจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 ขอแสดงความยินดีกับนางดลนภา พันธ์ธรรม อาสาสมัครแรงงานดีเด่นจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


ภาพข่าว: 

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ จังหวัดปราจีนบุรี

 วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562  เวลา 13.30 น.

ภาพข่าว: 

ผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรการพัฒนาหัวหน้างานยุคใหม่ วันที่ 16 -​17 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแคนทารี อ.กบินทร์บุรี

 ผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรการพัฒนาหัวหน้างานยุคใหม่ วันที่ 16 -​17 สิงหาคม 2562

ภาพข่าว: 

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม วันที่ 29 กค.62 หลักสูตรการสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงานด้วย 5 Q สถานที่ โรงแรมแรบบิทโฮม อ.เมืองนครนายก ลงทะเบียน เวลา 08.30 น *ท่านใด ชื่อตกหล่น สามารถแจ้งหน้าห้องอบรมฯได้ค่ะ

 ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม วันที่ 29 กค.62 หลักสูตรการสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงานด้วย 5 Q สถานที่ โรงแรมแรบบิทโฮม อ.เมืองนครนายก ลงทะเบียน เวลา 08.30 น *ท่านใด ชื่อตกหล่น สามารถแจ้งหน้าห้องอบรมฯได้ค่ะ

ภาพข่าว: 

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่ 2 วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตปราจีนบุรี

 รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่ 2 วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตปราจีนบุรีภาพข่าว: 
Syndicate content